Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" - lần thứ IV (19-05-2021)
Để hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" - lần thứ IV, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường trong Khối tuyên truyền, vận động, kêu gọi cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động và sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" - lần thứ IV.

Nội dung thể lệ cuộc thi:

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác