Trường Đại học Y Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Tổ chức TƯ (21-05-2021)
Ngày 21/5/2021, Trường Đại học Y Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Tổ chức TƯ.

 

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác