Hội thảo nhân dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (24-05-2021)
Nhân dịp kỉ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/08/1961 - 10/08/2021), Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Trung ương Hội), phối hợp với Học viện Quân y; Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban chỉ đạo 701), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Bệnh, tật liên quan với phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả dự phòng, điều trị".

Nhân dịp kỉ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/08/1961 - 10/08/2021), Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Trung ương Hội), phối hợp với Học viện Quân y; Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban chỉ đạo 701), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Bệnh, tật liên quan với phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả dự phòng, điều trị".

Thời gian dự kiến: 1,5 ngày (07 - 08/08/2021)

Địa điểm: Tại Thủ đô Hà Nội

Đăng ký tham dự: trước ngày 30/06/2021.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Các tin khác