Trường Đại học Y Hà Nội nhận hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021 (27-05-2021)
Từ ngày 26 – 28 tháng 5 năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức thu hồ sơ tuyển sinh Sau đại học trực tiếp. Trong quá trình nộp hồ sơ, thí sinh đến nộp hồ sơ phải thực hiện các bước sau: Nghiêm túc thực hiện 5K mọi lúc, mọi nơi. Các thí sinh được xếp hàng, giữ khoảng cách tại tầng 1 khu nhà B.

 

 

Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2021, đồng thời đảm bảo an toàn và triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức thu hồ sơ tuyển sinh Sau đại học qua 02 hình thức:

Thứ nhất: Tất cả các thí sinh đã thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến và nhận được email phản hồi về kết quả duyệt hồ sơ trực tuyến thực hiện việc chuyển phát hồ sơ chính thức qua hệ thống bưu điện và cài đặt App theo dõi tiến trình chuyển hồ sơ.

Thứ hai: Trong trường hợp thí sinh bắt buộc phải trao đổi trực tiếp với Ban tiếp nhận hồ sơ, thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Y Hà Nội.

 

 

Từ ngày 26 – 28 tháng 5 năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức thu hồ sơ tuyển sinh Sau đại học trực tiếp. Trong quá trình nộp hồ sơ, thí sinh đến nộp hồ sơ phải thực hiện các bước sau: Nghiêm túc thực hiện 5K mọi lúc, mọi nơi. Các thí sinh được xếp hàng, giữ khoảng cách tại tầng 1 khu nhà B. Quét mã QR khai báo y tế. Kiểm tra nhiệt độ, dán tem sàng lọc y tế. Nhận phiếu hồ sơ và kiểm tra mã hồ sơ tại bàn đón tiếp số 01. Sau đó thí sinh sẽ điền đầy đủ thông tin vào phiếu nộp hồ sơ và kí tên tại 02 phòng chờ. Phòng chờ 101 - GĐ HĐD (đối với thí sinh đăng kí dự thi Thạc sĩ/ CKI), phòng chờ 103 - GĐ HĐD (đối với thí sinh đăng kí dự thi CKII, CKI). Thí sinh tiếp tục được phân luồng di chuyển để nộp hồ sơ cho cán bộ phòng Sau đại học đến các phòng 201 - GĐ HĐD (đối với thí sinh đăng kí dự thi Thạc sĩ/ CKI) và phòng 301 - GĐ HĐD (đối với thí sinh đăng kí dự thi CKII, CKI).

Việc thu nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội được thực hiện trình tự theo các bước, tuân thủ nghiêm quy định về công tác phòng chống dịch.

 

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác