Hưởng ứng cuộc thi: "Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam" (16-06-2021)
Thông qua cuộc thi tiếp tục khơi dậy lòng tự hào và phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục, đồng thời củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên, nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục, của xã hội đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Việt Nam.

Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam"

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác