Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/2021: Tránh xa ma túy (28-06-2021)
Tháng 6 hằng năm được lấy là “Tháng hành động phòng, chống ma túy”. “Vì sức khoẻ của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy” là chủ đề của “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021. Ngày 26/6 hằng năm được chọn là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong phòng, chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy trong xã hội.

 

 

Nguồn: https://baotintuc.vn/infographics/ngay-toan-dan-phong-chong-ma-tuy-2662021-tranh-xa-ma-tuy-20210626080238885.htm

Phòng CNTT&TT

Các tin khác