Phiên họp lần thứ Năm Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội (05-07-2021)
Phiên họp lần thứ Năm Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội

Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên lần thứ Năm như sau:

Thời gian:  14h00 đến 18h00 ngày 30 tháng 6 năm 2021

Hình thức họp: trực tiếp và trực tuyến

Địa điểm họp trực tiếp: Phòng họp Giao ban, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Thành phần tham dự:

Hội đồng trường (14/17 thành viên có mặt họp trực tiếp, 01/17 thành viên họp trực tuyến – TS. Bạch Quốc Khánh, 02/17 thành viên vắng mặt GS.TS.BS. Nguyễn Quang Tuấn, ThS.BS. Tống Quang Thìn)

Chủ trì: GS.TS.BS. Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng trường

Thư ký: PGS.TS.BS. Trần Huy Thịnh - Thư ký Hội đồng trường

Đại diện lãnh đạo 07 đơn vị trực thuộc Trường, ThS. Võ Mai Trang, Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán

          NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I. Các hoạt động đã được thực hiện giữa hai Phiên họp

       1. Các hoạt động lĩnh vực quản lý Tài chính và Tài sản:

-      Nội dung 1: Kế hoạch mua sắm thuốc năm 2021 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

-      Nội dung 2: Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán hợp nhất năm 2020.

-      Nội dung 3: Kế hoạch mua sắm vật tư y tế tiêu hao; hóa chất, sinh phẩm, thuốc thử, vật tư y tế tiêu hao phục vụ hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2021.

-      Nội dung 4: Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2021.

-      Nội dung 5: Phương án thiết kế sơ bộ Dự án xây dựng cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội tại Hoàng Mai, Hà Nội.

-      Nội dung 6: Kế hoạch mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt

2.     Các hoạt động lĩnh vực quản lý Tổ chức Nhân sự và Hành chính:

-      Nội dung 1: Chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học đối với PGS.TS. Trần Huy Thịnh.

-      Nội dung 2: Chủ trương cử ThS. Phạm Xuân Thắng, Phó Hiệu trưởng phụ trách kinh tế Phụ trách Phòng Quản trị và Vật tư – Trang thiết bị.

-      Nội dung 3: Chủ trương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo theo mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

-      Nội dung 4: Chủ trương xây dựng Đề án sáp nhập Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về Trường Đại học Y Hà Nội.

-      Nội dung 5: Chủ trương thành lập Khoa Nam học thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

3.     Các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý Đào tạo và Khoa học công nghệ

-      Nội dung 1: Chủ trương tổ chức công tác tuyển sinh, đào tạo và thi tốt nghiệp đại học trong tình hình dịch COVID-19.

-      Nội dung 2: Chủ trương tổ chức công tác tuyển sinh, đào tạo và thi tốt nghiệp sau đại học trong tình hình dịch COVID-19.

-      Nội dung 3: Chủ trương tiêu chí ưu tiên lựa chọn ứng viên sau đại học cho Đề án 89 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-      Nội dung 4: Chủ trương kiểm định Chương trình đào tạo Thạc sỹ quốc tế.

II. Các hoạt động được thảo luận và quyết nghị tại Phiên họp lần thứ Năm

-      Nội dung 1: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

-      Nội dung 2: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

-      Nội dung 3: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt

-      Nội dung 4: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng

-      Nội dung 5: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dược lý lâm sàng

-      Nội dung 6: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

-      Nội dung 7: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học

-      Nội dung 8: Mức thu học phí, kinh phí đào tạo trình độ đại học, sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2021-2022

-      Nội dung 9: Chủ trương cử PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học Phụ trách Phòng.

-      Nội dung 10: Chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng bộ môn Giáo dục Y học và Kỹ năng tiền lâm sàng đối với PGS.TS.BS. Lê Thu Hòa.

-      Nội dung 11: Chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng bộ môn Phẫu thuật thực nghiệm đối với PGS.TS.BS. Kim Văn Vụ.

-      Nôi dung 12: Quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng của Trường Đại học Y Hà Nội theo Quyết định số 3050/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình (Mẫu) bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Giám đốc, Phó Giám đốc các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế.

-      Nội dung 13: Tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

III. Hội đồng trường tiến hành bỏ phiếu kín thông qua các nội dung trên

IV. Tổ chức thực hiện

-      Trên cơ sở Tổng hợp ý kiến góp ý của Hội đồng trường, Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thiện 07 Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị, trình Hội đồng trường ban hành Nghị quyết.

-      Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng trường và Nghị quyết của Đảng ủy, Hiệu trưởng ban quyết định giao nhiệm vụ/kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị đảm bảo ổn định tổ chức và phát triển đơn vị.

-      Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng trường, Hiệu trưởng ban hành quyết định mức thu học phí, kinh phí đào tạo trình độ đại học, sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2021-2022.

-      Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng trường và Nghị quyết của Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thay mặt Hội đồng trường chỉ đạo các phòng ban chức năng liên quan thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng theo Quyết định số 3050/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 của Bộ Y tế.

-      Trưởng Ban Tài chính Tài sản chuẩn bị nội dung Chuyên đề về tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021; có thể mời chuyên gia ngoài trường; báo cáo Hội đồng trường và phổ biến cho các đơn vị/cá nhân liên quan trong Phiên họp gần nhất.

-      Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các Ban chuyên trách thuộc Hội đồng trường, các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, viên chức và người lao động trong toàn trường, học viên và sinh viên của Trường có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường.

        Phiên họp kết thúc lúc 18h00 ngày 30/6/2021./.

Một số hình ảnh tại Phiên họp:

 

 

 

Ban Tổ chức Nhân sự và Hành chính

Các tin khác