Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý (08-07-2021)
Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 08/7/2021 đến trước 16h30 ngày 12/7/2021 (trong giờ hành chính)

Nội dung thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác