Trả lời của sinh viên trường Y (20-07-2021)
Bài thơ: "Trả lời của sinh viên trường Y" của tác giả Đinh Y Văn gửi đến các bạn sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19.

 

 

Các tin khác