Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021) - Lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1930 - 1940 (28-07-2021)
Tác phong, đạo đức, phong cách của đồng chí Võ Văn Tần ở chỗ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí; luôn quan tâm giáo dục, giúp đỡ cán bộ, đảng viên; luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trước hết, trên hết.

 

Đồng chí Võ Văn Tần sinh tháng 8/1891 trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước ở làng Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc tỉnh Long An) – Vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, có bề dày lịch sử truyền thống văn hoá, yêu nước và cách mạng. Tháng 8/1929, đồng chí gia nhập tổ chức An Nam Cộng sản Đảng, trực tiếp vận động và thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở làng Đức Hoà (Chi bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam ở tỉnh Chợ Lớn, ngày nay thuộc tỉnh Long An), đồng chí được tín nhiệm cử làm Bí thư Quận uỷ Đức Hoà vào đầu tháng 3/1930. Tháng 6/1931 đồng chí được cử làm Bí thư tỉnh uỷ Chợ Lớn, cuối năm 1932 làm Bí thư tỉnh uỷ Gia Định. Tháng 3/1937 đồng chí được chỉ định là Bí thư xứ uỷ Nam kỳ và bầu bổ sung vào BCHTW tại Hội nghị Trung ương. Ngày 14/7/1940, đồng chí Võ Văn Tần bị địch bắt. Ngày 28/8/1941, thực dân Pháp đưa đồng chí Võ Văn Tần cùng các đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến ra xử bắn. Trước khi ra pháp trường, đồng chí đã để lại di bút trên tường xà lim “Thà mình chết, không khi nào mình giết chết phong trào cách mạng…”.

Trên mọi cương vị công tác từ Bí thư Chi bộ, Bí thư Quận ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Xứ ủy, Ủy viên Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Tần đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có những cống hiến sắc bén về tư duy và những định hướng lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của đồng chí Võ Văn Tần - một tấm gương cao đẹp về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng, về ý chí và tinh thần cách mạng của chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm, nhà lãnh đạo tài năng, sống giản dị khiêm nhường và in đậm tình cảm sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào; là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về lý tưởng sống để thế hệ trẻ học tập và noi theo;

Vai trò đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Tần trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng; xây dựng, phát triển các tổ chức cơ sở Đảng đầu tiền ở Nam kỳ; bảo vệ, gìn giữ các tổ chức Đảng trong các thời kỳ bị địch khủng bố; duy trì sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng đối với cách mạng Việt Nam;

Công lao đóng góp của đồng chí Võ Văn Tần đối với cao trào cách mạng 1930 - 1931, phong trào đấu tranh Dân chủ 1936 - 1939 ở Nam kỳ và những cống hiến, ý tưởng về hình thức tổ chức hoạt động của Đảng phù hợp với cách mạng Nam kỳ hướng tới cao trào cách mạng 1939 - 1945 và Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công;

Phẩm chất đạo đức cách mạng của đồng chí Võ Văn Tần: Say mê, khổ công học tập, rèn luyện và không ngừng vươn lên; nâng cao lý luận cách mạng, rèn luyện qua thử thách đấu tranh cách mạng, kết hợp học tập lý luận với rèn luyện trong thực tiễn; kiên quyết, khẳng khải bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dân, của đất nước; kiên định với lý tưởng cách mạng, sắt son niềm tin với Đảng, với Tổ quốc;

Tác phong, đạo đức, phong cách của đồng chí Võ Văn Tần ở chỗ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí; luôn quan tâm giáo dục, giúp đỡ cán bộ, đảng viên; luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trước hết, trên hết.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Tần tuy ngắn (50 tuổi đời, hơn 15 năm hoạt động cách mạng), cùng với sự hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc, đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta và thế hệ trẻ Việt Nam một tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời vì dân, vì nước./.

Nguồn: Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, tháng 7 năm 2021

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác