Điều chỉnh kế hoạch Tuyển sinh Đại học hệ chính qui năm 2021 của Trường Đại học Y Hà Nội (04-08-2021)
Trường Đại học Y Hà Nội điều chỉnh kế hoạch Tuyển sinh Đại học hệ chính qui năm 2021 của Trường như sau:

Thực hiện công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng GD mầm non năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội  điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học của Trường.

 

Chi tiết xem file đính kèm - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác