Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021). (06-08-2021)
Đồng chí Lê Quang Đạo - Nhà chính trị - quân sự tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

 

Đồng chí Lê Quang Đạo, tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 8/8/1921 tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn (nay là phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Quê hương Từ Sơn – Bắc Ninh là vùng đất có bề dày lịch sử văn hiến, địa linh nhân kiệt.

Truyền thống tốt đẹp của quê hương, gia đình đã nuôi dưỡng, hun đúc chí hướng yêu nước và cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo.

Năm 1936, sau khi tốt nghiệp tiểu học, Lê Quang Đạo ra Hà Nội theo học tại Trường Trung học tư thục Thăng Long (1937-1938). Tại đây, tư tưởng yêu nước tiến bộ theo con đường cách mạng vô sản từ các thầy giáo đã có ảnh hưởng sâu sắc đến Lê Quang Đạo. Năm 1938, đồng chí tham gia hoạt động trong phong trào Thanh niên dân chủ ở Hà Nội; năm 1940, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Sớm trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng, với tài năng tổ chức và lãnh đạo, năm 1941-1942, đồng chí được cử làm Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Phúc Yên, Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ; năm 1943-1944, là Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Ban cán sự Đảng thành phố Hà Nội. Trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, trên cương vị Chính trị viên Trường Quân chính kháng Nhật ở chiến khu Hoàng Hoa Thám (Bắc Giang), và Chính trị viên Chi đội giải phóng quân Bắc Giang, đồng chí đã trực tiếp tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân ở tỉnh Bắc Giang thắng lợi.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đồng chí được giao các trọng trách: Bí thư Thành ủy Hải Phòng (10/1945 - 4/1946); Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Khu ủy đặc biệt Hà Nội - Khu XI (5/1946 – 12/1946); Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Liên Tỉnh ủy Hà Nội - Hà Đông, Ủy viên Thường vụ Liên khu ủy Liên khu III (1947-1948); Phó trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương (1949).

Trên những cương vị, trọng trách đó, thực hiện đường lối vừa kháng chiến, vừa kiến quốc của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Quang Đạo đã thể hiện được vai trò, năng lực, tài tổ chức xây dựng  tổ chức Đảng, cơ sở cách mạng và phong trào đấu tranh của quần chúng; đấu tranh có hiệu quả trước những âm mưu và sự đánh phá ác liệt của thực dân Pháp, góp phần đưa phong trào cách mạng ở Hà Nội và các địa phương trên địa bàn Liên khu III phát triển..

Trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khi được Đảng điều động vào Quân đội (từ năm 1950), đồng chí Lê Quang Đạo đồng chí được tin tưởng, giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng: Phụ trách công tác tuyên huấn chiến dịch Biên giới (1950), Cục trưởng Cục Tuyên huấn (1951); Phó Chủ nhiệm chính trị chiến dịch Điện Biên Phủ, Phó trưởng Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến Việt - Pháp (1954).

Tài năng và những kinh nghiệm công Đảng, công tác chính trị trong Quân đội của đồng chí Lê Quang Đạo tiếp tục được thể hiện và phát huy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trên cương vị Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phụ trách công tác tuyên huấn quân đội (1955), đồng chí được Đảng và Quân đội giao đảm nhiệm cương vị Chính ủy các chiến dịch: Đường 9 - Khe Sanh (1968), Đường 9 -Nam Lào (1971), Trị - Thiên (1972); Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, kiêm Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quân sự (1973-1978).

Trải qua 28 năm trong quân ngũ (1950-1978), gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ vô cùng gian khổ, hy sinh của dân tộc Việt Nam, đồng chí Lê Quang Đạo đã thể hiện rõ là nhà chỉ huy quân sự-chính trị song toàn, góp phần quan trọng vào những thắng lợi to lớn của quân và dân ta, góp phần giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối. Ghi nhận những đóng góp to lớn đối với Quân đội và cách mạng Việt Nam, năm 1958, đồng chí được phong quân hàm Thiếu tướng; năm 1974, được phong quân hàm Trung tướng.

Sau khi đất nước thống nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng chí Lê Quang Đạo tiếp tục giữ các cương vị, trọng trách của Đảng và Nhà nước: Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương (1982-1986), Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1987-1992).

Trong bối cảnh, tình hình mới, với tầm nhìn chiến lược, đồng chí đã có nhiều hoạt động và cống hiến trong việc đổi mới công tác khoa giáo, đề xuất nhiều vấn đề quan trọng về phát triển khoa học và giáo dục, coi trọng bồi dưỡng nhân lực, sử dụng và phát huy nhân tài, đổi mới tư duy lý luận,…  Đồng chí đã góp nhiều công sức vào việc soạn thảo Hiến pháp năm 1992 phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng; chú trọng đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Với 17 năm tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1983-1999), trong đó có 12 năm là Bí thư Đảng đoàn Mặt trận (1983-1994) và 5 năm là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1994-1999), đồng chí Lê Quang Đạo đã lãnh đạo phát huy vai trò của Mặt trận và nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo đã phấn đấu trọn đời vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, chiến đấu hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí là tấm gương ngời sáng của một người cộng sản mẫu mực, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                                                                                                                                                             ThS Đậu Văn Dũng - Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị                                                                                                                                               

6

Phòng CNTT&TT

Các tin khác