Tổ chức cuộc thi ảnh, tranh vẽ "Đại học Y Hà Nội trong tôi" Hướng tới kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội (11-08-2021)
Nhằm hướng tới kỷ niệm 120 năm Trường Đại học Y Hà Nội (1902 - 2022). Trường phát động cuộc thi ảnh và vẽ tranh với chủ đề "Đại học Y Hà Nội trong tôi", nhằm quảng bá, giới thiệu Trường tới bạn bè trong nước và quốc tế.

 

Thể lệ cuộc thi ảnh, tranh vẽ "Đại học Y Hà Nội trong tôi" Hướng tới kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác