Danh sách thí sinh nộp chứng chỉ Ngoại ngữ để xét tuyển Đại học hệ chính quy (tính đến 27/8/2021) (08-09-2021)
Trường Đại học thông báo danh sách thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển đại học năm 2021 như sau:

Trường Đại học Y Hà Nội đã nhận được 233 thí sinh nộp chứng chỉ Ngoại ngữ để xét tuyển ngành Y khoa kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (mã ngành: 7720101_AP). Đây là căn cứ xét thí sinh đạt sơ tuyển ngành Y khoa kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Danh sách thí sinh nộp chứng chỉ Ngoại ngữ tính đến ngày 08-09-2021 - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác