Quy định & Hướng dẫn phương pháp giảng dạy trực tuyến cho Giảng viên - Sinh viên (22-08-2021)

I. CÁC QUY ĐỊNH

1. Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng: Xem tại đây

2. Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học: Xem tại đây

3. Quy định về đào tạo qua mạng tại Trường Đại học Y Hà Nội: Xem tại đây

II. HƯỚNG DẪN

1. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy trực tuyến cho Giảng viên: Xem tại đây

2. Hướng dẫn phương pháp học tập trực tuyến cho Sinh viên: Xem tại đây

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác