Thông báo chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của các thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và đợt 2 năm 2021 nhưng không dự thi được do dịch bệnh Covid-19 (25-08-2021)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của các thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và đợt 2 năm 2021 nhưng không dự thi được do dịch bệnh Covid-19 như sau:

Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021, Công văn số 3353/BGDĐT-GDĐH ngày 10/8/2021 và Công văn số 3567/BGDĐT-GDĐH ngày 20/8/2021 của Bộ GD&ĐT về việc xác định chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của các thí sinh đặc cách tốt nghiệp năm 2021. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của các thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và đợt 2 năm 2021 nhưng không dự thi được do dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Stt

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu cho thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và đợt 2 năm 2021 nhưng không dự thi được do dịch bệnh Covid-19

1.    

 Y khoa

7720101

1

2.    

 Y khoa PH Thanh Hóa

7720101_YHT

1

3.    

 Y học cổ truyền

7720115

1

4.    

 Răng Hàm Mặt

7720501

1

5.    

 Y học dự phòng

7720110

1

6.    

 Y tế công cộng

7720701

1

7.     

 Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

1

8.     

 Điều dưỡng

7720301

1

9.     

 Điều dưỡng PH Thanh Hóa

7720301_YHT

1

10.  

Dinh dưỡng

7720401

1

11.  

Khúc xạ Nhãn khoa

7720699

1

 

Tổng

11

 

2. Phương thức tuyển sinh

Nhà trường dựa vào điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, lớp 12  của 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển. Điểm xét tuyển được làm tròn đến 02 số sau dấu phẩy và được tính như sau:

                                   Điểm xét tuyển = Điểm học bạ THPT + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Trong đó:

- Điểm THPT: gồm tổng điểm trung bình cả năm của lớp 10, lớp 11, lớp 12 môn Toán, Hóa học, Sinh học.

- Điểm ưu tiên: gồm ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng. Mức điểm áp dụng theo qui chế tuyển sinh đại học hiện hành.

- Điểm khuyến khích: là điểm Ưu tiên xét tuyển. Mức điểm cộng áp dụng theo Đề án tuyển sinh của Trường năm 2021.

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

- Đối với ngành Y khoa, Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa và Răng Hàm Mặt: Phải có tổng điểm 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học đạt 28.5 điểm trở lên. Trong đó điểm trung bình chung mỗi môn đạt 9,0 điểm trở lên.

- Đối với ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng: Phải có tổng điểm 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học đạt 27,0 điểm trở lên. Trong đó điểm trung bình chung mỗi môn đạt 8.5 điểm trở lên.

- Đối với các ngành hệ cử nhân: Phải có tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh đạt 25,5 điểm trở lên. Trong đó điểm trung bình chung mỗi môn đạt 8.0 điểm trở lên.

Tiêu chí phụ áp dụng khi các thí sinh bằng điểm nhau: Nhà trường sẽ xét ưu tiên theo thứ tự sau:

Ưu tiên 1: môn Ngoại Ngữ;          Ưu tiên 3: môn Hóa;

Ưu tiên 2: môn Toán;                   Ưu tiên 4: môn Sinh.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Điều 11, khoản 2 mục b, Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ GD&ĐT, cụ thể như sau:

- Đối với các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt: Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

- Đối với các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y tế công cộng, Khúc xạ nhãn khoa và Dinh dưỡng: Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

3. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Dự kiến trước 17h ngày 10/9/2021 (Nhà trường chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện, không thu trực tiếp tại trường)

4. Hồ sơ gồm nhữn​g giấy tờ sau:

    - Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu của Trường) - Tải mẫu

    - Bản photo có công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021) hoặc bằng tốt nghiệp THPT (nếu thí sinh tốt nghiệp các năm trước).

    - Bản phô tô có công chứng học bạ THPT.

    - Bản photo có công chứng giấy tờ chứng minh ưu tiên (nếu có).

5. Địa điểm nhận hồ sơ: Do tình hình dịch bệnh phức tạp, Nhà trường chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện, không thu trực tiếp tại trường.

                Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo Đại học, Trường Đại học Y Hà Nội - Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

               Điện thoại: 024.38523798 –3128

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác