Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021 (28-08-2021)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Tuyển sinh Đại học hệ chính qui xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Trường như sau:

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Y Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) tuyển sinh Đại học hệ chính qui dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đã tính điểm ưu tiên) của Trường như sau:

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác