Phiên họp lần thứ Sáu của Hội đồng trường (31-08-2021)

PHIÊN HỌP LẦN THỨ SÁU- HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Thời gian: từ 14h00 đến 16h00 ngày 30 tháng 8 năm 2021

Hình thức: họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến

Địa điểm: Phòng họp Giao ban, tầng 2 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội và các đầu cầu

Chủ trì: GS.TS.BS. Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025, 13/17 thành viên tham dự.

Chương trình nghị sự:

1. Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

2. Thông qua nhân sự Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

3. Thông qua chủ trương thành lâp Khoa Y thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, 

4. Báo cáo hoạt động giữa hai kỳ họp bao gồm một số các hoạt động trọng điểm như sáp nhập Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về Trường Đại học Y Hà Nội. 

Kết luận:

1. Đề nghị Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19 chỉnh sửa Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19 trình Hội đồng trường ký ban hành.

2. 13/13 (100%)  thành viên Hội đồng trường tham dự thống nhất thông qua bổ nhiệm nhân sự Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19

3. 13/13 (100%) thành viên Hội đồng trường  nhất trí thông qua chủ trương thành lập Khoa Y thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, giao Hiệu trưởng chủ trì xây dựng đề án trình Đảng ủy, Hội đồng trường phê duyệt.

4. Hội đồng trường thống nhất giao Hiệu trưởng chủ trì phối hợp với Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xây dựng Đề án sáp nhập Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về Trường Đại học Y Hà Nội. 

 

Một số hình ảnh tại Phiên họp:

 

 

 

Ban Tổ chức Nhân sự và Hành chính

Các tin khác