Hướng dẫn số 18 Đảng ủy khối (20-09-2021)
Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng chữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm

VP Đảng - Đoàn

Các tin khác