Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiều pháp luật về phòng, chống tham nhũng" (22-09-2021)

           Ngày 25/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; góp phần PCTN; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về PCTN, cũng như việc quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

            Thực hiện Công văn số 1464/TTCP-CP ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 776/TTrB-P4 ngày 01/9/2021 của Thanh tra Bộ Y tế về triển khai cuộc thi "Tìm hiểu về phòng chống tham nhũng", để hưởng ứng cuộc thi, Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị Trưởng các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, yêu cầu, thể lệ, nội dung cuộc thi đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia viết bài dự thi. Mỗi đơn vị có ít nhất 01 bài dự thi.

            Nội dung thi là kiến thức pháp luật về PCTN gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong PCTN.

             Chi tiết Câu hỏi, yêu cầu về bài dự thi và cơ cấu giải thưởng: xem tại Thể lệ cuộc thi

            Các bài dự thi gửi về Phòng Thanh tra – Pháp chế trước ngày 07/10/2021 để tổng hợp gửi Thanh tra Chính phủ.

            Mọi thắc mắc liên hệ: ThS. Vũ Thị Thu Huyền – CV Phòng Thanh tra – Pháp chế. SĐT: 0389965407 Email: vuthuhuyen@hmu.edu.vn.

            Trân trọng./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Các tin khác