Tuyển dụng Bác sĩ nội trú làm việc tại Bệnh viện 19-8 (04-10-2021)
Tuyển dụng Bác sĩ nội trú làm việc tại Bệnh viện 19-8.

 

Tuyển dụng Bác sĩ nội trú làm việc tại Bệnh viện 19-8 với các chuyên ngành:

- Nội tim mạch

- Chấn thương - Chỉnh hình - Bỏng, Ngoại chung,

- Ung bướu

- Giải phẫu bệnh lý, sinh học phân tử

- Chẩn đoán hình ảnh

-  Hồi sức tích cực

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác