Ban chỉ huy quân sự Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ tại chỗ năm 2021 (09-10-2021)
Trong đợt huấn luyện lần này, với quân số 28 người, Trung đội dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức luyện tập với các nội dung, phương pháp huấn luyện sát với tình hình thực tế.

 

 

Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam là một thành phần của lực lượng vũ trang. Thời bình, DQTV tham gia lao động, sản xuất, xây dựng phát triển kinh tế, tham gia đấu tranh bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; trực tiếp tham gia phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Y Hà Nội về việc huấn luyện trung đội tự vệ tại chỗ, trong 2 ngày 07 và 08/10/2021 Ban chỉ huy quân sự Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021.

 

 

 

Trong đợt huấn luyện lần này, với quân số 28 người, Trung đội dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức luyện tập với các nội dung, phương pháp huấn luyện sát với tình hình thực tế.

Các bài tập huấn luyện bắn súng, ném lựu đạn, những động tác cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật được các chiến sĩ dân quân thực hiện thành thạo. 

 

 

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác