Tuyển sinh khóa tập huấn Thiết kế và thực hiện nghiên cứu mô tả về lâm sàng (15-10-2021)
Đơn vị Đào tạo và Nghiên cứu Bệnh không lây nhiễm, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa tập huấn "Thiết kế và thực hiện một nghiên cứu mô tả về lâm sàng", cụ thể như sau: - Thời gian: 19/10/2021 - 28/102/2021

Đơn vị Đào tạo và Nghiên cứu Bệnh không lây nhiễm, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa tập huấn "Thiết kế và thực hiện một nghiên cứu mô tả về lâm sàng", cụ thể như sau:

- Thời gian: 19/10/2021 - 28/102/2021

- Hình thức: zoom trực tuyến

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Các tin khác