Danh sách tác giả gửi hồ sơ tham dự Giải thưởng Đặng Văn Ngữ 2021 (19-10-2021)
Tính đến hết ngày 15/10/2021, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ đã nhận được hồ sơ tham dự giải thưởng Đặng Văn Ngữ của 85 tác giả là cán bộ, giảng viên, học viên, nhà khoa học trong và ngoài Trường. Để tránh thiếu sót trong việc nhận hồ sơ, phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ xin thông báo danh sách, đề nghị các đơn vị, cá nhân kiểm tra để báo kịp thời về Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ những hồ sơ bị thiếu (đối chiếu với danh sách kèm theo).

Tính đến hết ngày 15/10/2021, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ đã nhận được hồ sơ tham dự giải thưởng Đặng Văn Ngữ của 85 tác giả là cán bộ, giảng viên, học viên, nhà khoa học trong và ngoài Trường. Để tránh thiếu sót trong việc nhận hồ sơ, phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ xin thông báo danh sách, đề nghị các đơn vị, cá nhân kiểm tra để báo kịp thời về Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ những hồ sơ bị thiếu (đối chiếu với danh sách kèm theo).
 
Thời hạn: 17h00 ngày 25/10/2021. Nếu các cá nhân/đơn vị không có phản hồi trong thời hạn nói trên, danh sách được coi là đầy đủ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ThS. Trần Thị Hòa, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ. Điện thoại: 0985 048 408, email: tranhoa@hmu.edu.vn

 

Các tin khác