Quyết định số 662-QĐ/BTGW về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi" (20-10-2021)
- Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.(Nội dung, hình thức thi chi tiết bài đăng) https://biencuongtoquoc.vn/#/

Các tin khác