THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẢM BẢO PHÒNG DỊCH AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN, ĐÁP ỨNG TÌNH HÌNH MỚI CỦA DỊCH COVID-19 (29-10-2021)
Căn cứ Thông báo số 2429/TB-ĐHYHN ngày 27/10/2021 của Trường Đại học Y Hà Nội ban hành Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội.

Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây!

Trường hợp sinh viên thực hiện theo Nội dung Thông báo, không khai báo trung thực, lơ là trong phòng chống dịch, làm phát sinh, lây lan dịch bệnh sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng thông báo!

Phòng CTHVSV&QLKTX

Các tin khác