THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN-HSSV DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ VĂN BẲNG 2 (ĐỢT 2) NĂM 2021 (29-10-2021)

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo Lịch học tập tuần sinh hoạt công dân - HSSV dành cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học và Văn bằng 2 (đợt 2) năm 2021, nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Thời gian học: Từ ngày 06/11/2021 đến ngày 10/11/2021.

Địa điểm: Giảng đường 12, tầng 1 nhà A3, trường Đại học Y Hà Nội.

Phòng CTHVSV&QLKTX

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein