Phiên họp lần thứ Bảy, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 (29-10-2021)
Phiên họp lần thứ Bảy, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

 

Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Phiên họp lần thứ Bảy. Thông tin chi tiết xin xem dưới đây.

Thời gian: từ 09h00 đến 12h00 ngày 29 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp Giao ban, tầng 2 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Chủ trì: GS.TS.BS. Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025, 14/17 thành viên tham dự.

 

Chương trình nghị sự:

1. Báo cáo hoạt động giữa hai kỳ họp của Hội đồng trường;

2. Thông qua nhân sự Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

3. Thông qua Quy chế về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức vụ quản lý của Trường Đại học Y Hà Nội.

 

Hoạt động giữa hai kỳ họp của Hội đồng trường:

Lĩnh vực Đào tạo-Khoa học và Công nghệ:

 • Hợp tác nghiên cứu phát triển, chuyển gia công nghệ sản xuất vắc xin, các loại kit sàng lọc và chẩn đoán bệnh giữa Trường ĐHYHN, tập đoàn T&T, công ty NG Biotech, Cộng hoà Pháp và công ty HIPRA Tây Ban Nha

Lĩnh vực Tài chính- Tài sản

 • Phê duyệt danh mục công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp năm 2021-2022 của Trường Đại học Y Hà Nội.
 • Phê duyệt mức hỗ trợ khen thưởng cho cán bộ, học viên, sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch theo quyết định của Trường Đại học y Hà Nội.
 • Phê duyệt kế hoạch mua sắm hàng hoá, vật tư y tế tiêu hao, hoá chất, sửa chữa trang thiết bị, dịch vụ phi tư vấn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2021.
 • Phê duyệt bổ sung danh mục sửa chữa, lắp đặt trạm biến áp và mua sắm công cụ dụng cụ cho nhà Kí túc xá E1 của trường Đại học Y Hà Nội.

Lĩnh vực Tổ chức Nhân sự và Hành chính

 • Thực hiện Quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng của Trường Đại học Y Hà Nội.
 • Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
 • Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
 • Phê duyệt chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế.
 • Phê duyệt chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng bộ môn Giáo dục Quốc phòng.
 • Thông qua Đề án thành lập Khoa Nam học và Y học giới tính thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
 • Thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội.

 

Kết luận:

1. Các thành viên Hội đồng trường tham dự họp đã bỏ phiếu thông qua nhân sự Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Hội đồng trường hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị Bộ Y tế công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

2. Hội đồng trường nhất trí thông qua Quy chế về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức vụ quản lý của Trường Đại học Y Hà Nội. Ban Tổ chức Nhân sự và Hành chính, Hội đồng trường tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn thiện Quy chế. Chủ tịch Hội đồng trường thay mặt Hội đồng trường ký ban hành Quy chế tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức vụ quản lý của Trường Đại học Y Hà Nội.

Phiên họp kết thúc lúc 12h00 ngày 29 tháng 10 năm 2021./.

 

Ban Tổ chức Nhân sự và Hành chính

Các tin khác