THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH KỲ 41 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 (02-11-2021)
Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay Quỹ đã mở rộng ra nhiều nước khác, hiện tại gồm Singapore, Hàn Quốc, Mỹ và Việt Nam. Năm học 2020-2021, quỹ đã trao được hơn 251 suất học bổng cho các sinh viên các trường đại học trên khắp cả nước. Trong năm học 2021-2022, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn học sinh sinh viên vượt khó tại Việt Nam thông qua các suất học bổng của mình.

NỘI DUNG CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY

Phòng CTHVSV&QLKTX

Các tin khác