Hội thảo "Chuyển đổi số trong phát triển năng lực đội ngũ" Bắt đầu từ 8h30 ngày thứ 7, 13/11/2021 linding page https://viettelacademy.edu.vn/dhy/ (08-11-2021)
Phương châm hành động nổi tiếng: “Làm khác việc đã làm; Làm tốt việc đang làm; Làm nhanh việc phải làm; Làm trước việc sẽ làm; Làm hơn việc muốn làm”.

https://viettelacademy.edu.vn/dhy/

Các tin khác