Toàn văn nội dung bài phát biểu của GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú - tân Hiệu trưởng thứ 16 Trường Đại học Y Hà Nội. (18-11-2021)
Toàn văn nội dung bài phát biểu của GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú - tân Hiệu trưởng thứ 16 Trường Đại học Y Hà Nội.

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác