Hội nghị tập huấn kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 (cấp chứng chỉ) cho cán bộ y tế các trường đại học, cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao Đẳng Hà Nội (24-11-2021)
Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2021, gồm lý thuyết và thực hành. Kết thúc chương trình tập huấn, cán bộ y tế sẽ được đánh giá và cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Y tế

VP Đảng - Đoàn

Các tin khác