Thông báo về việc tham dự Giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo Nhà trường với đại diện học viên, sinh viên năm 2021 (25-11-2021)
Thực hiện Kế hoạch hoạt động chủ yếu của Nhà trường năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo Nhà trường với đại diện học viên, sinh viên, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 18h45  đến 21h00, thứ 5 ngày 02/12/2021.

Địa điểm: Hội trường lớn.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTHVSV&QLKTX

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein