Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý (25-11-2021)
Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Thông báo số 2772/TB-ĐHYHN ngày 25/11/2021 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý.

 

  • Thời gian xem và đăng ký mua thanh lý: từ ngày 25/11/2021 đến 29/11/2021.
  • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Quản trị và Vật tư - Trang thiết bị, phòng 418 nhà A1 Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
  • Chi tiết: file đính kèm

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác